Millora procès compra “gambadepalamos.com”

Plantilla No Prestashop

 • Plantilla no Open source
 • Alt cost de qualsevol modificació
 • Elements no responsive
 • No actualitzacions (no Responsive a nous dispositius)
 • Dependència de qualsevol modificació
 • Inestable als canvis

Canvi a Prestashop

 • Plataforma Open Source (Facilitat de trobar programadors)
 • Actualitzacions periòdiques i disseny adaptat a qualsevol dispositiu
 • Passos per check out 2
 • Procés de registre usuari amb 2 passos
 • Facilitat en afegir funcionalitats com: watsapp, idiomes, fotos etc.

www.gambadepalamos.com